Κυριακή, Αυγούστου 31

Πρόγραμμα αγώνων 1ης κατηγορίας

1η Αγωνιστική

Ομάδες
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ


2η Αγωνιστική

Ομάδες
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ


3η Αγωνιστική

Ομάδες
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ


4η Αγωνιστική

Ομάδες
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ


5η Αγωνιστική

Ομάδες
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ


6η Αγωνιστική

Ομάδες
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ


7η Αγωνιστική

Ομάδες
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ


8η Αγωνιστική

Ομάδες
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ


9η Αγωνιστική

ΟμάδεςΑ.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ


10η Αγωνιστική

ΟμάδεςΑ.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ


11η Αγωνιστική

Ομάδες

Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ


12η Αγωνιστική

Ομάδες

Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ


13η Αγωνιστική

Ομάδες

Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ
πηγή ΕΠΣ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Συντακτική Ομάδα δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται. Ρατσιστικά σχόλια θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.