Τετάρτη, Μαΐου 22

Εξωγήινοι στην ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ....!

Από άλλον κόσμο το δ.σ της ΕΠΣ Κέρκυρας εξ ού και τα τρελά τους....!!!


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Άρθρο 1ο
Ίδρυση
Στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της Ε.Π.Σ Κέρκυρας ιδρύεται και λειτουργεί ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ για την ενίσχυση ποδοσφαιριστών, προπονητών, παραγόντων, διαιτητών και όλων των μελών της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Κέρκυρας, την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την υποστήριξη του ερασιτέχνη αθλητή, αλλά και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης όλων των εμπλεκομένων στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του τόπου μας.
Άρθρο 2ο
Σκοπός του Ταμείου
Το ταμείο έχει ως σκοπό:
1.      Την παροχή οικονομικής αρωγής στα προαναφερόμενα πρόσωπα και στις οικογένειές τους για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους.
2.      Την ίδρυση τράπεζας αίματος για την προστασία και παροχή βοήθειας στα προαναφερόμενα πρόσωπα και όχι μόνο.
3.      Την ανάπτυξη δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και συνεργασίας όλων των προσώπων και φορέων του τοπικού ποδοσφαίρου.
Άρθρο 3ο
Πόροι του Ταμείου
Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή των σωματείων, που κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Κ το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ μετά από εισήγηση της επιτροπής του Ταμείου.
β) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή των αγώνων:
·       Τελικού κυπέλλου ερασιτεχνών
·       Αγώνα αλληλεγγύης ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου (πρώην Σούπερ κύπελλο)
·       Όποιον άλλο αποφασίσει ή διοργανώσει για αυτό το σκοπό το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ
γ) Η καταβολή χρηματικών ποινών που προβλέπονται από κανονισμούς της Ε.Π.Ο ή από άλλο θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ
δ) Δωρεές και προαιρετικές εισφορές, οι οποίες γίνονται δεκτές από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
ε) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο κατά την εκτίμηση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Ταμείου.
Άρθρο 4ο
Οικονομική αρωγή
Η οικονομική αρωγή παρέχεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του ταμείου για την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών ποδοσφαιριστών, προπονητών, παραγόντων, διαιτητών και όλων των μελών της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Κέρκυρας που προκύπτουν από:
α) σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση και τα οποία δημιουργούν ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό κόστος, που αδυνατούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία ή οι ίδιοι.
β) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους όπως θάνατος, ατυχήματα, σοβαροί τραυματισμοί, παρατεινόμενη ασθένεια κ.λπ.
γ) σοβαρούς τραυματισμούς αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους.
Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ μπορεί μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής να επεκτείνει τα όρια χορήγησης βοήθειας με βάση τις δυνατότητες του Ταμείου.
Άρθρο 5ο
Μορφές οικονομική αρωγής
α) Οικονομική ενίσχυση (εφάπαξ προσφορά), το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το ΔΣ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση - απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ταμείου.
β) Άτοκο δάνειο, που μπορεί να αποκτά διάφορες μορφές με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και το ύψος του οποίου καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το ΔΣ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση -απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Ταμείου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ύψους των εσόδων που προκύπτουν από την ετήσια συνδρομή των σωματείων.
Άρθρο 6ο
Προϋποθέσεις οικονομική αρωγής
Δικαιούχοι οικονομικής αρωγής είναι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές και όλα τα μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Κέρκυρας με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
Άρθρο 7ο
Διαδικασία οικονομική αρωγής
Η διαδικασία οικονομικής αρωγής είναι η εξής:
α) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται για οικονομική βοήθεια στην αρμόδια επιτροπή με αίτηση - δήλωση συνυποβάλλοντας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ, αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων και τυχόν εξετάσεων, αποδείξεις καταβολής εκτάκτων εξόδων για τα οποία ζητείται βοήθεια από το Ταμείο και όποια άλλα δικαιολογητικά ζητηθούν από την Επιτροπή, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος).
β) Η επιτροπή του ταμείου, αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις της αίτηση και τα παραστατικά αποφασίζει αν αποδέχεται ή όχι το αίτημά του.
γ) Η επιτροπή αποδεχόμενη το αίτημα υποβάλλει την εισήγησή της, δηλ. τη μορφή και το ύψος της οικονομικής αρωγής και στις περιπτώσεις που απαιτείται τον τρόπο αποπληρωμής δανείου με πρακτικό της στο Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ μαζί με την αίτηση και τα σχετικά παραστατικά.
δ) Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ εξετάζει το αίτημα και με βάση την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής εγκρίνει την υλοποίηση της εισήγησης.
ε) Η επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα μετά την απόφαση του Δ.Σ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη αποπληρωμή δανείου.
Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ μπορεί να αποφασίσει την παροχή οικονομικής βοήθειας σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη κι αν δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Άρθρο 8ο
Επιτροπή Ταμείου
Στο ταμείο λειτουργεί επιτροπή που αποτελείται από 5 μέλη:
ü       Τρία (3) μέλη του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Κέρκυρας, από τα οποία το ένα αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και
ü       Δύο (2) μέλη Δ.Σ σωματείων της δύναμης της Ε.Π.Σ.Κ.
Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ για διάρκεια που εξαντλείται ταυτοχρόνως με τη θητεία του. Με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ ορίζεται ο Πρόεδρος, ενώ με απόφαση των μελών της  επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας και ο Ταμίας της.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε μήνα, εφόσον έχουν υποβληθεί αιτήματα για παροχή ενίσχυσης. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης συναδέλφου, η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως νωρίτερα από το ανωτέρω διάστημα.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής για παροχή ενίσχυσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών ψήφων.
Το έργο της επιτροπής προσδιορίζεται στα προηγούμενα άρθρα.
Άρθρο 9ο
Οικονομική διαχείριση
Το ταμείο έχει δική του ταμειακή διαχείριση στα πλαίσια λειτουργίας της Ε.Π.Σ.Κ. Συγκεκριμένα έχει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία της Ε.Π.Σ.Κ και οι συναλλαγές του γίνονται όπως προβλέπεται από τον ταμία της Ε.Π.Σ.Κ με βάση τις γενικότερες καταστατικές διατάξεις της.
Άρθρο 10ο
Τελικές διατάξεις
Η εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ.
Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό αποφασίζει το ΔΣ της Ε.Π.Σ.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Ταμείου.
Ο κανονισμός αυτός ισχύει από την ψήφισή του από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Συντακτική Ομάδα δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται. Ρατσιστικά σχόλια θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.